Menü überspringen

Nøjagtighed på værktøjsmaskiner

 Thermisk nøjagtighed på værktøjsmaskiner bliver mere og mere vigtig, når man tager de stærkt varierende arbejdsmetoder i produktionen i betragtning. Især ved små produktioner, som kræver konstant skiftende maskinindstillinger, er det svært at opnå en stabil termisk tilstand.

Samtidig er nøjagtigheden på det første emne meget vigtig for at produktionenbliver regntabel. Konstante skift imellem boring, skrubning og slet-bearbejdning  bidrager til  udsving i den termiske tilstand på en værktøjsmaskine.Ved skrubningen stiger fræserens belastning  til værdier over 80%, hvorimod værdier under 10% nås under sletbearbejdning.

De stigende antal høje accelerationer og tilspændingshastigheder forårsager opvarmning af kuglespindlerne i de lineære akser. Derfor spiller positionsmåling i akserne en central  rolle i stabiliseringen af den termiske opførsel af værktøjsmaskinerne.