Menü überspringen

Klartext-Portal

Links

Flash is required!

Banestyring iTNC 530 for fræsemaskiner, boremaskiner og bearbejdningscentre

iTNC 530 fra HEIDENHAIN egner sig som alsidig og værkstedorienteret banestyring for fræse- og boremaskiner såvel som bearbejdningscentre. iTNC 530 er universel - dette beviser dens omfangsrige funktion for

  • universel-fræsemaskine
  • Højhastighedsfræsning
  • Femakse-bearbejdning med rundbord og svinghoved
  • Femakse-bearbejdning på store maskiner
  • Borværk
  • Bearbejdningscenter og automatiseret bearbejdning

iTNC 530 udfører via en optimeret bevægelsesføring, kort blokbearbejdningstid og specielle reguleringsstrategier. Sammen med det helt digitale design og den integrerede digitale aksestyring inklusiv motorstyring, er højeste bearbejdningshastighed med størst mulige konturnøjagtighed muligt - specielt ved bearbejdning af 2D-konturer og 3D-forme. iTNC 530´s dynamiske kollisionsovervågning DCM (option) overvåger cyklisk maskinens bearbejdningsrum for mulig kollision med maskinkomponenter og opspændingsmidler. Med Adaptive Feed Control AFC (Standard hos DMG) reguleres tilspændingen automatisk af iTNC 530 styringen – afhængig af spindlens belastning og andre procesdata. Dette optimerer bearbejdningstiden, understøtter værktøjsovervågning og beskytter maskinens mekanik.