Menü überspringen
Machine Measurement

Interactive Show

Flash is required!

Documentation

undefinedBrochure

Maskin opmåling

En værktøjsmaskines resultat for overholdelse af tolerancer på emnerne og overflade-
kvaliteten bestemmes i  væsentligt grad af den dynamiske og statiske nøjagtighed i maskinens bevægelser. For præcisionsbearbejdning er det derfor vigtigt, at der kompenseres for eventuelle afvigelser. Retningsliner og standarter for kontrolmåling af værktøjsmaskiner (DIN ISO 230-2, ISO 230-3 og DIN ISO 230-4 samt VDI/DGQ-derektiv 3441) giver en række målemetoder til måling af dynamiske og statiske afvigelser.  

Godkendelse og kontrol af værktøjsmaskiner har hidtil været begrænset til statisk kontrol af geometrien maskinenstruktur i ubelastet tilstand samt - på styrede maskiner - kontrol af nøjagtigheden  af maskinens positionereing.

Da resultaterne af beabejdningen i stigende grad er afhængig af den dynamiske afvigelse fra den nominelle kontur og høj acceleration, der belaster maskinen, skal de færdige emner inspiceres for konturens nøjagtighed, så en konklusion om maskinenens dynamik kan laves.

Med HEIDENHAIN-måleudstyr KGM og VM 182 kan man fastlægge dynamiske og statiske afvigelser med det samme. Fordelen med denne direkte kontrol af maskinen i forhold til den almindelige kontrol, ligger i at kunne skelne mellem teknologiens- og maskinens indflydelse på bearbejdningen, samt evnen til at adskille de enkelte faktores indflydelse 

Dynamisk måling - især ved høje hastigheder - giver information om maskinens evne til at holde sin bane og ud fra det danne en konklusion om dens mekaniske tilstand samt parametrenes indstilling for reguleringskredse for  CNC-styringen, motorstyringer og målesystemerne.

Statisk måling - Ved måling af en positions afvigelse i en lineærakse med et kontrolmåleudstyr kan man  udelukkende fastslå den geometriske nøjagtighed af maskinen.

Maskinbyggerne bruger resultaterne af kontrolmålingerne, til at forbedre maskinenes mekanik og nøjagtighed. Disse målinger bruges også til at optimere commisioning parameterne for reguleringskredsene, så de har indflydelse på maskinens nøjagtighed.

Operatørerne af værktøjsmaskiner kan bruge disse målesystemer til regelmæssigt at lave en test af maskinens nøjagtighed.