Menü überspringen

VM 182 komparativ system

VM 182 komparativ system er beregnet til acceptest, inspektion og kalibrering af værktøjsmaskiner og måleudstyr med måleområde op til 1520mm. Maskinbyggere og distributører kan bruge VM 182 til at fastslå lineære og ikke lineære fejl så vel som vendesslør på en akse i henhold til ISO 230-2. Ud over at fastslå positionsfejl, måler den også vinkelrethed på den pågældende akse. Resultaterne af målte værdier kan bruges i efterfølgende elektronik (display eller kontrolenhed) som elektronisk fejl-kompensering. HEIDENHAIN TNC styresystemer kan direkte downloade fejl-kompenseringsværdierne.

Måling, montering og signal-evaluering
VM 182 omfatter en stål-lineal med to-koordineret fasegitter med meget stor nøjagtighed og aftastningshoved, der bevæger sig henover fasegitteret uden mekanisk kontakt.

Under monteringen er aftastningshovedet forbundet til linealen med en hjælpeslæde. Linialen er parallelt fastgjort til maskinens plan og aftastningshovedet er monteret på maskinen med en magnetkobling. VM 182` s relativt store tolerancer letter montering og indstilling. Når montering er færdiggjort, fjernes hjælpeslæden fra aftastningshovedet. Målesignalerne sendes normalt tilen Pc for videre bearbejdning. HEIDENHAIN har følgende muligheder for at forbinde VM til pc’en, EIB 741( interfaceboks overfører målesignalerne via Ethernet ) eller IK 220 (interfacekort PCI-bus ). Begge enheder har mulighed for interpolere indtil 4096 gange på de målte signaler, det giver målestep ned til 1nm for hver akse. Med HEIDENHAIN’s software ACCOM kan de målte værdier evalueres i henhold til standarderne ISO 230-2, ISO230-3 eller VDI/DGO derektiv 3441. Alternativt kan signalerne fra VM 182 evalueres med HEIDENHAIN’S display ND287, den kan vise de målte værdier i måleskridt fra1µm ned til 0,005µm.