Menü überspringen
HEIDENHAIN angle encoder

Vinkelmåling med Vinkelgivere

HEIDENHAIN vinkelgivere kendetegner sig ved høj nøjagtighed i buesekunder.
Anvendelsesområder :

 • rundborde til  værktøjsmaskiner
 • drejehoveder til  værktøjsmaskiner
 • C-akser på drejebænke
 • tandhjuls målemaskiner
 • trykkerimaskiner
 • spektrometre
 • teleskoper

Vinkelgivere med integrerede kugleleje, hulaksel og integreret statorkobling

Designet af statorkoblingen, gør at den ved vinkelacceleration af en aksel kun skal absorbere det drejningsmoment, der skabes ved friktion i kuglelejet. Vinkelgiverne RON, RPN og RCN giver derfor en fremragende dynamisk præstation.
Gennem den integrerede Statorkobling overholdes den angivede nøjagtighed inklusiv evt. afvigelse i kobling.
Flere fordele:

 • kompakt design  for inbygning ved begrænset plads
 • hulaksel op til 100 mm
 • C-akser til drejebænke
 • enkel montering

Vinkelgivere med integrerede kuglelejer  til specielle koblinger
Vinkelgivere med massiv aksel egner sig specielt til høje omdrejningstal eller hvor stor monterings-tolerance er ønskes.Koblinerne tillader en aksial tolerance på  ± 1 mm..

Vinkelgivere uden integrerede kuglelejer

Vinkelgivere uden integrerede kuglelejer, ERA og ERO er beregnet til indbygning i maskin elementer eller apparater. De egner sig til følgende : 

 • stor hulaksel diameter  (op til  10 m med  målebånd)
 • høje omdrejningstal op til  40000 min-1
 • intet ekstra drejningsmoment ved opstart på grund af  pakninger for aksel
 • segment løsninger  

Vinkel encodere

Vinkel enkoder fra HEIDENHAIN er en kombination af vinkelmålesystem og høj præcision lejer, der er optimeret til hinanden. De kendetegnes ved deres høje måle- og lejenøjagtighed, meget høj opløsning, og den højeste gentagelsesnøjagtighed. Det lave startmoment tillader jævn bevægelse.

ERM encodere

ERM encodere fra HEIDENHAIN består af en magnetiseret tromle / ring og et aftastningshoved med magnetoresistive sensore. Deres målestandart "MAGNODUR" og magnetoresistive aftastnings princip gør dem særligt tolerante over for forurening.