HEIDENHAIN Scandinavia AB

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
127 39 SKÄRHOLMEN

Växel: 46 (0) 8 531 933 50
Fax: 46 (0) 8 531 933 77
e-mail: sales@heidenhain.se
e-mail: service@heidenhain.se

Organisationsnummer 556464-7963

FörsäljningTel. +46 8-531 933 50
E-post sales@heidenhain.se
ServiceTel. +46 8-531 933 58
E-post service@heidenhain.se

Kompetent nätverk av samarbetspartners

Hos HEIDENHAN tror vi på att avancerade produkter och applikationer behöver kvali-ficerad och kompetent support.

Vårt omfattande nätverk av kompetenta samarbetspartners är verksamt i hela Danmark samt övriga Norden och de Baltiska staterna. HEIDENHAIN Scandinavia AB genomför regelbundna träffar och utbildningar för våra samarbetspartners, för att på så sätt sä-kerställa bibehållen kompetens och även för att utveckla samarbetet inom nätverket. Vi samarbetar även med maskinhandlare som erbjuder våra produkter och tjänster.

Har ni några frågor om våra samarbetspartners är ni naturligtvis välkommen att kon-takta oss.