KGM 181, KGM 182, KGM 281 og KGM 282 gitter-encodere

KGM gitter-encodere tester dynamisk kontur-nøjagtigheden i CNC-styrederee værktøjsmaskiner. Den kan f.eks. udføre cirkulære interpolationstests med radier fra115 mm ned til 0.01 mm ved tilspændingshastighed op til 80 m/min. KGM kan også udføre friform-test i 2 akser.

Fordelene ved KGM omfatter kontaktfri måling, hvilket eliminerer påvirkningen af kuglelejerne som med DBB. Fejl på grund af maskinens geometri har heller ingen indflydelse på resultaterne af cirkulære interpolationstests med meget små radier.

Måleing og signal-evaluering
KGM består af en gitterplade med vaffeltype grad-inddeling, i en monteringsbase, og et aftastningshoved. Under målingen, bevæger aftastningshovedet sig hen over gitterpladen uden mekanisk kontakt. I opstillingen er monteringsbasen gjort fast på planet i et maskinen og rettet op efter det. Aftastningshovedet er monteret i den låste værktøjsholder (f.eks. spindelen i maskinen) og er også tilnærmelsesvist rettet op . Der bruges et afstandsstykke til at indstille afstanden på 0.5 ±0.05 mm mellem aftastningshoved og gitterplade. For at optimere de målte signaler sker fin-justeringen ved at dreje et sæt skruer på aftastningshovedet, signalerne kan ses med ACCOM evaluerings-software.

For hver af de to vinkelrette akse-retninger leverer KGM to 90°`s faseforskudte signaler med en signal-periode på 4 µm. Målesignalerne sendes til Pc’en for videre bearbejdning. HEIDENHAIN har følgende muligheder for at forbinde KGM til pc’en: EIB 741 (interfaceboks overfører målesignalerne via Ethernet) eller IK 220 (interfacekort PCI-bus ). Begge enheder har mulighed for at interpolere indtil 4096 gange på de målte signaler, det giver målestep ned til 1nm for hver akse. Med HEIDENHAIN’s software ACCOM kan de målte værdier evalueres i henhold til standarden DIN ISO 230-4. Med Accom er det let at programmere cirkulære interpolations-tests og free-form tests til brug med KGM. Accom softwaren spørger efter alle nødvendige parametre / informationer og ud fra dette genererer softwaren et NC program, der kan overføres direkte til CNC-styringen via RS232 eller Ethernet TCP/IP interface.