Vinkelmåling med drejegiver

Varianter

I dejegivere med integrede kuglelejer og statorkobling, er delingsskiven monteret direkte på akslen, der skal måles. Aftastningsdelen er holdt på plads på akslen via  kuglelejer og støttet af statorkobling. Ved acceleration skal statorkoblingen absorbere  det moment, der fremkommer via friktionen i kuglelejerne, derved minimeres statiske og dynamiske målefejl.
Ydermere skal statorkoblingen kompensere for aksial bevægelse på den målte aksel.
Andre fordele er :

  • enkel montering
  • kompakt design
  • høj egenfrekvens for kobling
  • mulighed for gennemgående hulaksel

Drejegivere  med integrerede kuglelejer  med massiv aksel, der er beregnet til forskellige koblinger. Den anbefalede kobling til montering på den målte aksel kan kompensere for radial og aksial tolerance-afvigelser.
Vinkelgivere med særskilte koblinger tillader højere aksel-hastigheder..

Drejegiver uden integrerede kuglelejer arbejder uden friktion.Komponenterne aftastningshoved og delings-skive, trommel eller målebånd - justeres hver for sig ved monteringen. Fordelene er :

  • Stor diameter for hulaksel
  • Høje omdrejninger
  • Intet ekstra drejningsmoment ved opstart