Længdemålesystemer

Lukkede længdemålesystemer er beskyttet mod støv, spåner og vandsprøjt.  De er derfor egnede til brug i  værktøjsmaskiner.

Åbne længdemålesystemer arbejder uden mekanisk kontakt mellem  aftastningshoved og målestav eller måleband. Typiske anvendelse af disse systemer er på målemaskiner, komparatorer og andet præcitionsudstyr i måleindustrien, til produktion af målesudstyr samt udrustning af produktionsmaskiner i halvlederindustrien.

Med inkrementale længdemålesystemer er den aktuelle position  bestemt ved at starte ud fra et nulpunkt  og tælle måleskridt eller dele signalet op for højere opløsning og tælle de målte signalperioder. Inkrementale målesytstemer fra HEIDENHAIN er udstyret med referencepunkter, som efter en strømafbrudelse skal passeres  for at genskabe samme nulpunktet . Denne procedure forenkles let og hutigt takket være den velkendte funktion med afstandskoderede referencepunkter.

Absolut længdemålesystemer behøver ingen bevægelse for at vise den aktuelle position. Overførselen af  absolutværdien sker via EnDat-Interface eller via andet seriel interface.